TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Podvodni svet reke Drine

Ivana Orlović Krajnc i Janez Krajnc sa grupom ronilaca su 16. i 17.septembra posetili podvodni svet reke Drine, a u prilogu je foto dokumentacija koju su napravili prilikom zarona i ustupili nam na korišćenje. Izuzetni prizori su pokazatelј da Drina iznova i iznova fascinira svojom lepotom.
O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.