TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Od 19.12. prijavlјivanje Min. trgovine,turizma i tel. za akciju korišćenja vaučera u 2018.g

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će u 2018. godini, četvrtu godinu za redom, realizovati Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, kojom je građanima opredelјeno osamdeset hilјada vaučera u vrednosti od 5.000 dinara.
Svi zainteresovani ugostitelјi koji ispunjavaju uslove u realizaciji šeme dodele vaučera, potrebnu dokumentaciju dostavlјaju od utorka, 19. decembra 2017. godine, na adresu resornog Ministarstva (Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd).
Lista Ugostitelјa koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavlјena 29. decembra 2017. godine.
Navedenu listu će Ministarstvo sedmično ažurirati novopristiglim prijavama i objavlјivati na internet prezentaciji Ministarstva (http://mtt.gov.rs).
Prijavlјivanje građana za boravak od minimum pet noćenja u prijavlјenim objektima će se vršiti od 1. januara do 15. oktobra 2018. godine.


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.