TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Bojan Grujić u Tomsku na festivalu rezbarenja u ledu

Bojan Grujić, akademski vajar iz Ljubovije je učestvovao na festivalu rezbarenja u ledu u gradu Tomsku, centru tomske oblasti u Sibiru. U izradi mu je pomagao njegov brat Ivan, koji je bio tehnička podrška. Bojan je rezbario figuru "Striboga"-koji predstavlјa slovensko božanstvo vetrova. U prilogu su slike Bojanovog rada, ali i rada njegovih kolega iz 20-ak zemalјa. Skulptura u ledu je visoka oko 4 m. Predstavio je svoj rad, umeće, svoju zemlјu i mesto odakle potiče. Bojan je poneo promotivne brošure Turističke organizacije Ljubovija koje su delјene posetiocima i učesnicima festivala.
O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.