TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

SWG Poziv za podnošenje prijava u okviru aktivnosti lјudi-lјudima

Preuzmite SWG (Stalna radna grupa za reginalni ruralni razvoj) Poziv za podnošenje prijava u okviru aktivnosti lјudi-lјudima, u kojoj su navedeni uslovi prijave, rok podnošenja i potrebna dokumentacija :

    SWG Poziv za podnošenje prijava u okviru aktivnosti lјudi-lјudima


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.