TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Konkurs za najlepše dvorište i balkon 2018.godine

Turistička organizacija opštine Ljubovija raspisuje Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta i najlepšeg balkona 2018.godine. Konkurs je otvoren od 01.juna do 15.jula 2018.godine. Svi koji su zainteresovani mogu poslati fotografije svojih dvorišta i balkona do 15.jula na e-mail office@tolj.rs, sa naznakom za konkurs, ili doneti lično u prostorije Turističke organizacije Ljubovija. Pravo učešća na konkursu imaju svi naši sugrađani sa dvorištima i balkonima na području opštine Ljubovija.
O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.