ЈАВНЕ НАБАВКЕ

    Одлука о првим изменама и допунама Плана јавних набавки за 2022.годину    План јавних набавки за 2022.годину са Изменом бр. 1/2022


    Одлукa о усвајању Плана јавних набавки за 2022.годину    План јавних набавки за 2022.годину


    Одлукa о усвајању Плана јавних набавки за 2021.годину    План јавних набавки за 2021.годину


    План јавних набавки Туристичкe организацијe општине Љубовија за 2020. годину - усклађен са ЗЈН


    Одлука о усвајању Друге измене плана јавних набавки за 2020.годину    План јавних набавки за 2020.годину-измена број 2


Услуга вршења спасилачког обезбеђења лица и имовине на води, током манифестације "Дринска регата" 2020.године, редни број 1.2.2/2020    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


    Одлука о усвајању Прве измене плана јавних набавки за 2020.годину    План јавних набавки за 2020.годину-измена број 1


Набавка хране и пића за потребе манифестација током 2020.године - поновљени поступак, редни број 1/2020    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора за партије 1 и 2


    Обавештење о закљученом уговору за партију 1


    Обавештење о закљученом уговору за партију 2


Набавка хране и пића за потребе манифестација током 2020.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о обустави поступка за партије 2 и 3


    Одлука о додели уговора за партије 1 и 4


    Обавештење о обустави поступка за партију 2


    Обавештење о обустави поступка за партију 3


    Обавештење о закљученом уговору за партију 1


    Обавештење о закљученом уговору за партију 4


    План јавних набавки за 2020.годину


    Одлукa о усвајању Плана јавних набавки за 2020.годину


Набавка услуга извођења солистичких концерата у оквиру манифестације "Дринска регата Љубовија 2019.године" број 1.2.1    Конкурсна документација


    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


    Одлука о усвајању Прве измене плана јавних набавки за 2019.годину


    План јавних набавки за 2019.годину-измена број 1


Набавка хране и пића за потребе манифестација током 2019.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 1


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 3


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 4


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 5


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 6


Угоститељске услуге за потребе гостију Туристичке организације и за госте манифестације "Дринска регата" 2019.године број 1.2.2    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 1


    Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


Услуга вршења спасилачког обезбеђења лица и имовине на води, током манифестације "Дринска регата" 2019.године број 1.2.3    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


    План јавних набавки за 2019.годину


    Одлукa о усвајању Плана јавних набавки за 2019.годину


Набавка услуга извођења солистичких концерата у оквиру манифестације "Дринска регата Љубовија 2018.године"    Конкурсна документација


    Обавештење о покретању


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


Услуга вршења обезбеђења лица и имовине на води, током манифестације "Дринска регата" 2018.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


Угоститељске услуге за потребе гостију манифестације Дринска регата Љубовија 2018.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


Набавка хране и пића за потребе манифестација током 2018.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


    План јавних набавки за 2018.годину


    Четврте Измене Плана набавки за 2017.годину


    Техничка исправка Плана набавки за 2017.годину


Угоститељске услуге за потребе гостију манифестације Дринска регата Љубовија 2017.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга извођења солистичких концерата у оквиру манифестације "Дринска регата Љубовија 2017.године"    Конкурсна документација - преговарачки без објављивања позива


    Обавештење о покретању


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


    Друге измене и допуне плана јавних набавки за 2017.годину


Услуга вршења обезбеђења лица и имовине на води, током манифестације "Дринска регата" 2017.године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


Услуга вршења обезбеђења лица и имовине на води, током манифестације "Дринска регата" 2017. године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


Јавна набавка - Набавка хране и пића за потребе манифестација у 2017.години    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Одлука о додели уговора


    Обавештење о закљученом уговору


    Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2017.годину


    План јавних набавки за 2017.годину


Јавна набавка - Набавка хране и пића за потребе манифестација у 2016.години    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Обавештење о закљученом уговору


    Одлука Управног одбора о усвајању плана јавних набавки за 2016.годину


    План јавних набавки за 2016.годину


Јавна набавка - Услуге хране и пића за манифестације током године    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка - услуге организовања концерата за потребе манифестације "Дринска регата" Љубовија    Конкурсна документација


    Позив за подношење понуда


    Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга изнајмљивања бине и пратеће опреме за потребе концерата у оквиру манифестације "Дринска регата Љубовија"    Позив за подношење понуда


    Конкурсна документација


    Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга обезбеђења имовине и лица на манифестацији "Дринска регата Љубовија", у води током пловидбе и на концертима    Позив за подношење понуда


    Конкурсна документација


    Обавештење о закљученом уговору


Набавка радова на уређењу риболовних одмаралишта на реци Дрини (израда, монтажа и постављање дрвених летњиковаца, инфо табли и канти за отпатке)    Позив за подношење понуда


    Конкурсна документација


    Обавештење о закљученом уговору