Пећине

Безимена пећина се налази на десној долинској страни Вукове реке. Пећински улаз је на око 40м изнад речног корита, елипсаст је и вертикално постављен, широк 1,5 а висок 7м. Пећина је дуга 152м. Састоји се од главног и бочног канала. Главни канал се преко неколико метара високог одсека наниже проширује у дворану дугу и широку неколико метара. Из ове дворане преко нешто нижег одсека силази се у другу дворану сличних димензија, којом се овај канал и завршава. Прва дворана је висока 10 а дуга 8м. На крају друге дворане налази се бројни пећински накит претежно изражен у виду стубова и каскадних кадица испуњених водом.


Пећина Качара је неколико стотина метара узводно, али је са леве стране реке. Улаз је на око 80м над реком, широк је 1,5 а висок 1м. Пећина је дуга 73м. На петнаестом метру пећински канал се рачва: од одсека навише полудесно се пружа канал дуг око 20м, а од одсека наниже десно канал је дуг 23м, а лево 20м. По дну као и на крају канала налазе се блокови калцитних друза.


Звечаљка пећина се налази у селу Рујевцу. Јама је облика вертикалног канала. Елипсаст отвор је пречника 25x45 цм, а дубока је 35м.