DRINSKA REGATA LJUBOVIJA - DRUGA SUBOTA JULA

Drinska regata u Ljuboviji ima tradiciju od skoro dve decenije. Pioniri i začetnici ove manifestacije spustili su se prvi put niz Drinu druge subote jula 2001. godine. Manifestacija je prve godine brojala svega nekolicinu meštana i par plovila, da bi se iz godine u godinu broj plovila i učesnika rapidno rastao i dostigao broj od 2000 plovila i skoro 20.000 lјudi na vodi. Manifestacija se tradicionalno održava druge subote jula.

Organizator manifestacije je opština Ljubovija, Tel:015/561-411, i Turistička organizacija Ljubovija, Tel:015/561-050.