Reka Drina

Najveći prirodni potencijal ovog kraja nalazi se na nadmorskoj visini od oko 190 m na ulazu u Azbukovicu, između Ljubovije i Bajine Bašte, kod mesta Okletac i 160 m kada je napušta kod Velike reke.