Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta i balkona 2021.godine

Turistička organizacija opštine Ljubovija od 01.06.2021.godine raspisuje Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta i balkona.
Pravo učešća imaju svi stanovnici opštine Ljubovija.
Pozivaju se svi koji žele da učestvuju na Konkursu da se prijave u Turističku organizaciju opštine Ljubovija, ulica Vojvode Mišića 45 ili na broj telefona 015/561-050.
Konkurs je otvoren do 15.07.2021.godine.