DRINSKA REGATA LЈUBOVIJA

Najveća i najstarija manifestacija na reci Drini-Drinska regata, planirana je kao i svake godine, za drugu subotu jula u Ljuboviji. Prošle godine zbog epidemiološke situacije ova manifestacija se nije održala. Plan je da se ovogodišnja manifestacija održi u periodu od 9.-11.jula 2021.godine.
Pripreme za manifestaciju su uveliko u toku, a u kom obliku će se Drinska regata održati, najviše će zavisiti od propisanih epidemioloških mera od strane nadležnih državnih organa.
Prva Drinska regata održana je jula 2001.godine, i od tada se svake druge subote jula manifestacija održava na svetski dan raftinga. Ovaj jedinstveni karneval na vodi, uz veliki broj drugih raznovrsnih sadržaja, predstavlјa jednu od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji i najveći je događaj na vodi u Evropi, s obzirom da je plovni put regate 40 km.
Drinska regata pored velikog spusta rekom Drinom obuhvata i brojne prateće sadržaje koji svake godine u julu u Ljuboviju privuku veliki broj posetilaca.