Konkurs za izbor najlepše fotografije 2021.godine

Turistička organizacija opštine Ljubovija raspisuje Konkurs za izbor najlepše turističke fotografije 2021.godine.
Konkurs traje od 18.11.2021.godine do 18.12.2021.godine.
Pozivamo vas da uzmete učešće na Konkursu sa svojim turističkim fotografijama koje mogu predstavlјati pejzaž, kadar sa neke od manifestacija, turističke lokalitete sa područja opštine Ljubovija.
Prikuplјene fotografije biće iskorišćene u promotivne svrhe, za izradu razglednica, kataloga i publikacija.
Jedan učesnik može učestvovati na Konkursu sa najviše pet fotografija. Fotografije se mogu poslati na e-mail: office@tolj.rs sa naznakom "Za Konkurs 2021". Molimo sve učesnike da uz fotografije dostave svoje podatke - ime, prezime, kontakt telefon.
Pobednik koji pošalјe najlepšu fotografiju biće nagrađen poklon vaučerom, vikend za u seosko-turističkom domaćinstvu "Lane" Vrhpolјe.