Novi logotip i vizuelni identitet manifestacije Drinska regata

Novi znak naše najveće manifestacije Drinska regata Ljubovija, urađen je u skladu sa savremenim tendencijama u turizmu uz naglašavanje prepoznatlјivih simbola same manifestacije.
Logo prati moderne digitalne tokove i aplikativan je za korišćenje u marketinške svrhe, počev od klasičnih promo materijala preko suvenira i promotivnih proizvoda pa do ONLINE promocije.